DỊCH VỤ

#Tìm hiểu các gói dịch vụ

DỊCH VỤ

Tư vấn Pháp lý

Nhà tư vấn được đào tạo và được chứng nhận đủ điều kiện tư vấn và đại diện mọi người. 

Liên hệ
Định Cư

Các hình thức nhập cư: Nhập cảnh nhanh, Đề cử tỉnh bang, Nhập cư Kinh doanh, Gia đình. Tìm hiểu thêm nhiều sự lựa chọn để di chuyển đến Canada vĩnh viễn. 

Liên hệ
Work permit

Để làm việc hợp pháp tại Canada, công dân nước ngoài phải có giấy phép lao động. Tìm hiểu ngay về cách nộp đơn xin giấy phép lao động. 


Liên hệ
Du học

Học tập tại Canada có thể là một cách tuyệt vời để có được một nền giáo dục đẳng cấp thế giới và có thể giúp bạn nhập cư vào Canada lâu dài. Tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục của Canada và cuộc sống của một sinh viên quốc tế ở Canada.  

Liên hệ
Kinh Doanh

Kinh nghiệm và khả năng kinh doanh của bạn là tài sản vô giá giúp bạn đầu tư cho tương lai với một nền kinh tế đa dạng và phát triển nhanh chóng tại Canada. 

Liên hệ
Visa Bảo Mẫu

Người lao động nước ngoài muốn định cư tại Canada như một bảo mẫu, chính phủ hỗ trợ cho họ trở thành công dân thường trú sau khi làm việc 02 năm. 

Liên hệ

#Nhập cảnh Nhanh

Làm sao để nộp đơn?

Liên hệ